bachelorstudenten werken aan een project
Onderzoek

Hoe denken bachelorstudenten over een master?

26 november 2021

Welke stap zetten studenten na het afronden van hun bacheloropleiding? Een van de mogelijkheden is om te kiezen voor een masteropleiding.

Welke stap zetten studenten na het afronden van hun bacheloropleiding? Een van de mogelijkheden die zij hebben is om te kiezen voor een masteropleiding. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masters aan.

In dit onderzoek bieden we een inkijkje in het animo onder hbo- en wo-studenten voor het volgen van een masteropleiding. Ook analyseren we welke thema’s zij belangrijk vinden bij het kiezen van een vervolgstudie. Wat zijn de belangrijkste motieven en barrières om door te studeren? Hechten masterkiezers meer waarde aan het praatje van een docent of aan de ervaringen van een huidige masterstudent? En via welke kanalen oriënteren zij zich het liefst? Om een antwoord te geven op deze vragen hebben we een kleine steekproef afgenomen onder bachelorstudenten.

Hbo-bachelorstudenten voelen zich vaker klaar voor de arbeidsmarkt

Wo-studenten stellen bijna unaniem dat zij overwegen om een masteropleiding te volgen. Voor hbo-studenten is deze stap minder vanzelfsprekend. We zien onder meer dat hbo-studenten zich na hun bachelor al veel vaker klaar voelen voor de arbeidsmarkt, wat een gevolg kan zijn van de vele praktische ervaring die zij gedurende hun opleiding opdoen.

Arbeidsperspectief is belangrijkste reden om voor een master te kiezen

Het verbeteren van het arbeidsperspectief is de meest genoemde reden om door te studeren via een masteropleiding. Het belangrijkste argument om géén vervolgstudie te doen is het gebrek aan motivatie dat sommige studenten ervaren.

Inhoud van de opleiding is belangrijkste informatiebehoefte

Studenten zijn het meest nieuwsgierig naar de inhoud van de opleiding, wanneer zij een beschrijving lezen van een masteropleiding. Ook informatie over de baankansen scoort goed. Opvallend is dat wo’ers veel nieuwsgieriger zijn naar de stagemogelijkheden tijdens de master, terwijl hbo’ers vaker inzicht willen in de hoogte van het collegegeld.

Hbo'ers voelen vaker een barrière bij Engels

De opleidingspagina vormt het favoriete kanaal voor bachelorstudenten om zich te oriënteren op een masterstudie. Daarnaast zijn de presentatie op een open dag en studiekeuzetests populaire oriëntatietools. Hbo-studenten vinden het vaker onwenselijk om informatie in het Engels te ontvangen dan wo-studenten.

Hbo-studenten kiezen nog steeds vaak voor een wo-master

Hbo-studenten hebben vaak een voorkeur voor het volgen van een universitaire master. De uitdaging die dit biedt en de betere positie op de arbeidsmarkt vormen de hoofdredenen.

Baankans is belangrijk

De meeste wo-studenten willen hun master – in tegenstelling tot hbo-studenten – bij dezelfde onderwijsinstelling volgen als de bacheloropleiding. Verder zijn de baankansen en de aandacht voor de ontwikkeling tot young professional belangrijke graadmeters voor de masterkeuze.

 

Verder lezen? Check dan ook onze whitepaper met vijf tips om masterkiezers te ondersteunen bij hun keuze.