scholieren in een groep
Insight

Hoe bekend zijn scholieren met de aanmelddeadline op 1 mei?

In hoeverre zijn scholieren op de hoogte van de aanmelddeadline op 1 mei?

In hoeverre zijn scholieren op de hoogte van de aanmelddeadline op 1 mei? Is er voldoende bekendheid? Zijn er scholieren die niet op de hoogte zijn en zo de deadline missen?

In een steekproef vroegen we havisten en vwo’ers die dit jaar (2022) of volgend jaar (2023) eindexamen doen naar de aanmelddeadline. 63 scholieren deden mee aan onze mini-poll. Driekwart van hen zit op het vwo en een kwart op de havo. Drie kwart van de scholieren in de steekproef zit in het eindexamenjaar. Het peilmoment was in de derde week van maart, 5 weken voor de officiële aanmelddeadline.

Een kwart van de eindexamenkandidaten is niet op de hoogte van de aanmelddeadline

76% van de eindexamenkandidaten in de steekproef weet dat de deadline voor het aanmelden voor een opleiding uiterlijk 1 mei is. Een kwart van de eindexamenkandidaten is niet op de hoogte, 16% van de eindexamenkandidaten is mogelijk te laat met het aanmelden omdat zij denken dat de deadline op 1 juni of op 1 september is, Figuur 1.

Onder voorlaatstejaars is er werk aan de winkel: slechts 4 van de 10 scholieren weet dat de deadline op 1 mei is. 30% denkt dat de aanmelddeadline later is dan 1 mei.

geschatte aanmelddeadline opleidingen

Figuur 1 Bekendheid aanmelddeadline uitgesplitst in eindexamenkandidaten en voorlaatstejaars. N = 63.

Scholieren weten niet voor hoeveel opleidingen ze zich mogen aanmelden

In Studielink kunnen scholieren zich voor maximaal vier opleidingen aanmelden. Slechts een kwart van de eindexamenkandidaten geeft het juiste antwoord op de vraag. 44% denkt dat je je voor minder dan 4 opleidingen mag aanmelden en 1 op de 5 denkt dat je je voor een onbepaald aantal opleidingen tegelijkertijd kunt aanmelden.

Voorlaatstejaars zijn nog minder vaak goed op de hoogte. 57% denkt dat je je voor minder dan 4 opleidingen mag aanmelden. 1 op de 3 denkt dat ze zich voor een onbeperkt aantal opleidingen kunnen aanmelden en slecht 10% geeft het correcte antwoord.

aantal opleidingen waarvoor je je tegelijkertijd mag aanmelden

Figuur 2 Aantal opleidingen waarvoor je je tegelijkertijd mag aanmelden volgens scholieren. Uitgesplitst in eindexamenjaren. N = 62.

De meerderheid meldt zich aan voor één opleiding

In hoeverre melden scholieren zich aan voor meer dan 1 opleiding? 1 op de 3 eindexamenkandidaten en voorlaatstejaars denkt zich voor twee opleidingen aan te melden. 5% verwacht zich voor 3 opleidingen aan te melden en 5% voor 4 opleidingen. 35% van de eindexamenkandidaten meldt zich aan voor 1 opleiding en 48% verwacht zich voor slechts één opleiding aan te melden.

aantal opleidingen waarvoor scholieren zich denken aan te melden

Figuur 3 Voor hoeveel opleidingen denken scholieren zich aan te melden? Uitgesplitst in eindexamenjaren. N = 62.

Open dag is het belangrijkst voor eindexamenkandidaten

Voor 46% van de eindexamenkandidaten is de open dag het belangrijkste evenement geweest bij hun studiekeuze. Opvallend is dat de voorlaatstejaars veel vaker aangeven dat een meeloopdag de grootste rol heeft of zal hebben. Eindexamenkandidaten hechten meer waarde aan een proefstudeerdag dan aan een meeloopdag. Voor 1 op de 20 is de matchingsdag/studiekeuzecheck bepalend in hun keuze, al is het lastig om dit met zekerheid te stellen aangezien de meerderheid niet goed weet wat dit inhoudt. Persoonlijk contact is ongetwijfeld belangrijk, maar niet allesbepalend.

belangrijkste voorlichtingsactiviteiten volgens scholieren

Figuur 4 Welk type evenement is voor studiekiezers het belangrijkst in hun keuze? Uitgesplitst in eindexamenjaren. N = 62.

Beter spijt dat je gegaan bent, dan spijt dat je het niet hebt gedaan.

Tessa Kruit uit 6 vwo zegt het volgende over proefstudeerdagen: "Je krijgt bij proefstuderen een veel beter idee over wat de studie inhoudt dan bij een open dag of een meeloopdag. Omdat je zelf ervaart hoe het is om daar te studeren. Door het studiemateriaal en de (online) colleges ontdek je of je de vakken daadwerkelijk interessant vindt. Ook als je achteraf zeker weet dat je de opleiding niet gaat doen, kun je in ieder geval iets van je lijstje afstrepen. Dus beter spijt dat je gegaan bent, dan spijt dat je het niet hebt gedaan."

Samengevat

Uit deze steekproef blijkt dat…

  • 16% van de eindexamenkandidaten het risico loopt om zich te laat aan te melden voor de opleiding(en) van hun keuze.
  • voorlaatstejaars nog niet goed op de hoogte zijn van de aanmelddeadline op 1 mei.
  • scholieren niet goed weten voor hoeveel opleidingen zij zich tegelijkertijd mogen aanmelden.
  • de open dag belangrijk is voor scholieren.
  • eindexamenkandidaten een proefstudeerdag belangrijker vinden dan een meeloopdag.*Er is niet gewogen voor een mogelijk verschil tussen mannen en vrouwen, omdat er in deze poll niet gevraagd is naar het geslacht. Resultaten geven alleen een indicatie van de richting. Voor exacte cijfers is meer onderzoek nodig.