introductie-met-elleboog-coronaproof
Onderzoek

Eerstejaars en (online) introductie: hoe ervaren ze dat?

7 oktober 2020

Hoe hebben eerstejaars hun introductie bij hun hogeschool of universiteit ervaren?

Veel onderwijsinstellingen hebben gekozen voor een hybride inrichting van de introductie voor eerstejaars studenten: deels online en deels fysiek. Hoe hebben eerstejaars dit ervaren? Hebben zij door hun introductie het gevoel goed ‘geland’ te zijn en welke tips hebben zij, zodat het volgend jaar misschien nog beter kan? Wij vroegen het aan 651 eerstejaars studenten aan hogescholen en universiteiten in heel Nederland.

Online en fysiek meest voorkomende introductievorm

De meeste eerstejaars kregen een hybride vorm van introductie. Deels online en deels fysiek. Universiteiten hadden vaker een hybride vorm dan hogescholen. Hbo-studenten kregen vaker of alleen een fysieke introductie of juist alleen een online introductie.

 

Introductie beter dan verwacht

Van de eerstejaars dacht 43% vooraf dat de introductie van de opleiding (best wel) leuk zou zijn. Uiteindelijk vond 53% dat. Bijna een kwart leek de introductie (helemaal) niet zo leuk. In werkelijkheid vond 19% dat. Voor een deel kwamen de verwachtingen dus uit (positief en negatief) maar waren er wel meer positieve ervaringen. Voor de meesten was het dus beter dan verwacht.

 

Na de introductie geen duidelijk beeld van de sfeer op de opleiding

Voor een op de drie is de sfeer van de opleiding niet duidelijk na de introductie. Iets meer voor eerstejaars die alleen een online introductie kregen en uiteraard voor de vijf procent die überhaupt geen introductie heeft gehad.

 

Nog niet helemaal op hun plek en gevoelens van eenzaamheid

Een op de drie voelt zich na de introductie nog niet thuis op de nieuwe opleiding. Het belangrijkste doel voor eerstejaars om deel te nemen aan de introductie was nieuwe mensen leren kennen, dat is bij 80% wel gelukt. Maar toch verwacht een groot deel zich (enigszins) eenzaam te voelen aan het begin van het studiejaar. Namelijk: 46% van de wo’ers en 36% van de hbo’ers. Een klein deel denkt dat het risico op uitvallen (switchen of stoppen met studeren) groter is doordat ze geen normale introductietijd hebben gehad.

 

Ik adviseer eerstejaarsstudenten veel appgroepen te maken. Dat heb ik ook voorgesteld bij mijn opleiding zodat we wat meer contact kunnen houden.

 

Een grote meerderheid heeft het contact met elkaar gemist tijdens de introductie

Eerstejaars hebben tijdens de introductie het contact met medestudenten gemist, zegt 71% van de hbo’ers en 80% van de wo’ers. Ongeveer driekwart heeft ook het contact met docenten gemist. Qua activiteiten misten ze vooral de tijd om even rustig met elkaar te kletsen. Daarnaast hebben ze ook inhoudelijke informatie over de opleiding gemist, een rondleiding door de gebouwen, teambuildingsactiviteiten, spelletjes en een groot feest.

 

Fysieke introductie was beter geweest 

Een meerderheid denkt dat zij een betere start had kunnen maken bij een fysieke introductie. Ook heeft een meerderheid het gevoel iets tekort te zijn gekomen. De richtlijnen van het RIVM werden volgens een ruime meerderheid goed nageleefd.

 

Tevreden over de organisatie, maar minder over de online alternatieven

Over het algemeen zijn de eerstejaars tevreden over de organisatie van de introductie. Over de online alternatieven is de helft van de eerstejaars positief.

 

Introductie beoordeeld met een 6,5

Al met al krijgen de onderwijsinstellingen een 6,4 van de hbo’ers en een 6,6 van de wo’ers.

 

Meer weten over de ervaringen van eerstejaars met hun introductie?

In het hele onderzoek vind je nog meer over ervaringen van eerstejaars en geven ze tips aan onderwijsinstellingen over wat er beter kan. 

Het AD maakte ook een artikel over ons onderzoek en vroeg drie eerstejaars naar hun ervaringen.