online voorlichting voor scholier met laptop
Onderzoek

Een jaar online open dagen: hoe ervaren scholieren dat?

Onze vraag aan scholieren is: Hoe ervaar je deze online voorlichting?

Al meer dan een jaar hebben hogescholen en universiteiten te maken met online voorlichting aan scholieren. Onze vraag aan scholieren is: Hoe ervaar je deze online voorlichting? We vroegen havisten en vwo’ers uit de bovenbouw naar hun bevindingen. 366 scholieren deden mee aan onze korte online enquête. We stelden ze vragen over hoe zinvol deze open dagen waren en naar hun verwachtingen. Ook vroegen we ons af of havisten vaker overwegen om door te stromen naar het vwo.

  • Ervaring met online voorlichting en verwachtingen
  • Vragen stellen online
  • Tussenjaar
  • Van havo naar vwo

Een kwart vond online voorlichting zinvol

Een kwart van de scholieren vond de online voorlichting van het afgelopen jaar zinvol. Meer dan de helft vond de voorlichting wel okay. Tegelijkertijd vindt 20% de online voorlichting niet zo zinvol.

40% van de havisten bezocht minder voorlichtingsactiviteiten

Vooral vwo’ers hebben online meer voorlichtingsactiviteiten bezocht dan ze gedaan zouden hebben wanneer de voorlichting op locatie zou zijn, Figuur 6. 14% van de vwo’ers heeft zelfs veel meer voorlichtingsactiviteiten bezocht en 29% bezocht iets meer activiteiten. Bij havisten liggen deze percentages op 8% respectievelijk 14%. Wat ook opvalt is dat 40% van de havisten juist minder activiteiten bezocht heeft. Bij vwo’ers is dit iets meer dan een kwart (27%). Het verschil tussen havisten en vwo’ers is significant.

Online voorlichting niet voor iedereen even geschikt

37% van de havisten heeft niet het gevoel een goede studiekeuze te kunnen maken met online voorlichting. Voor vwo’ers is dit 47% (ns). 1 op de 10 zegt juist zeker een goede keuze te kunnen maken met deze vorm van voorlichting.

Scholieren missen sfeer proeven het meest

We vroegen scholieren wat ze het meest gemist hebben tijdens de online voorlichting. Voor 73% van de vwo’ers is dit sfeer proeven in het gebouw, voor havisten is dit 59%. Die hebben vaker dan vwo’ers het persoonlijke contact met docenten en studenten gemist.

1 op de 3 vwo’ers stelt graag vragen via Unibuddy of Whatsapp

Een kwart van de havisten en een derde van de vwo’ers vindt het prettig om vragen te stellen via Whatsapp of Unibuddy. De helft van de scholieren heeft hier geen mening over en dit soort functionaliteiten wellicht niet gebruikt.

Meer weten? Bekijk dan het hele onderzoek.

Wil je altijd op de hoogte blijven van onze onderzoeken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via dit formulier. Zo ontvang je volgende maand alle insights vers van de pers in je inbox!