student in de klas met stapel boeken
Onderzoek

De studiekeuze­check in het hoger onderwijs

Studiekeuzecheck in het hoger onderwijs en de verschillende methoden die daarvoor gehanteerd worden

Onderwijsinstellingen zijn vrij om de studiekeuzecheck in te richten zoals ze willen. Om meer inzage te krijgen in hoe onderwijsinstellingen de studiekeuzecheck inrichten, zijn interviews afgenomen bij mensen die werkzaam zijn bij onderwijsinstellingen en te maken hebben met de inrichting van de studiekeuzecheck.

Wet voor studiekeuzecheck

In juli 2013 is de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Hierin is onder andere de studiekeuzecheck (SKC) verplicht gesteld. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen sinds 2014 verplicht zijn om aankomende studenten een studiekeuzecheck aan te bieden. 

Gebruik van de SKC

Er zijn verschillende manieren waarop de SKC in SLB wordt gebruikt. Wanneer onderwijsinstellingen gebruikmaken van de studiekeuzecheck in studieloopbaanbegeleiding, dient de afgenomen studiekeuzecheck vooral als gespreksstof voor begeleiders om gesprekken met studenten aan te gaan. Ook worden de resultaten van de studiekeuzecheck in sommige gevallen gebruikt wanneer een student problemen ondervindt met de opleiding.