student in de gang
Whitepaper

De masterkeuze van hbo'ers

2 oktober 2019

Hoe kijken studenten aan tegen een hbo-master? Welke uitdagingen ervaren ze bij de keuze voor een master?

Hoe kijken studenten aan tegen een hbo-master? Welke uitdagingen ervaren ze bij de keuze voor een master en wat vinden ze van de ondersteuning vanuit hun onderwijsinstelling? In deze whitepaper vertalen we onderzoeksresultaten vanuit het nationale campusonderzoek 2019 naar 5 tips voor hbo-onderwijsprofessionals om aan te sluiten bij de masterkeuze van hbo'ers.

Begeleiding bij de masterkeuze

De keuze voor een master wordt door zowel hbo- als wo-studenten als lastig ervaren. Goede begeleiding vanuit de onderwijsinstelling kan daarbij het duwtje in de goede richting zijn, maar toch blijkt dat de begeleiding vaak niet optimaal is.

 

Populariteit van hbo-masters

Hoewel hbo-masters steeds meer in opkomst zijn, geeft maar een relatief klein deel van de bachelor studenten die zich al oriënteren op een master aan dat ze een hbo-master overwegen: onder de oriënterende hbo-bachelor studenten overweegt 36% een hbo-master, terwijl 83% een wo-master overweegt. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat de hbo-master nog relatief onbekend terrein is onder hbo-bachelor studenten.

Onder oriënterende wo-bachelor studenten is de animo voor een hbo-master stukken lager: slechts 2% geeft aan een hbo-master te overwegen (Figuur 9). Naast de mogelijke onbekendheid van een hbo-master, is het voor wo-bachelor studenten vaak een logischere stap om als vervolgopleiding een wo-master te kiezen.

 

5 tips om beter aan te sluiten bij de masterkeuze van hbo'ers.

In onze whitepaper hebben we vijf tips verzameld om het voor hbo'ers makkelijker te maken om te kiezen én om hen de juiste begeleiding te bieden bij hun keuze.