scholieren-in-de-klas-in-raamkozijn
Onderzoek

Vmbo'er in de spotlight

90.000 vmbo'ers: hoe denken zij over de wereld om zich heen? Wat willen ze graag in de toekomst en hoe denken ze over werk wonen, geld en vrije tijd?

90.000 vmbo'ers: hoe denken zij over de wereld om zich heen? Wat willen ze graag in de toekomst en hoe denken ze over werk wonen, geld en vrije tijd? Leest het in ons onderzoek waarin vmbo'ers helemaal centraal staan.

Bijna de helft van de vmbo’ers heeft een bijbaan


Iets minder dan de helft (46%) van de vmbo’ers heeft een bijbaan. Het percentage vmbo’ers met een bijbaan is in de afgelopen 5 jaar gestegen van 41% naar 46%. Een mogelijke verklaring is de aantrekkende economie en bijkomende werkgelegenheid.


Vmbo-meisjes zijn meer van het ‘doen’


Ruim driekwart van de vmbo’ers (76%) heeft de voorkeur voor werk waarbij je veel moet ‘doen’. Deze voorkeur is sterker onder vmbo’ers met het niveau basis/kader dan onder de gemengde- en theoretische leerweg. Vmbo-meisjes zijn meer van het ‘doen’: bij meisjes met vmbo-basis/kader ligt het percentage dat voorkeur heeft voor ‘doen’ 10 procentpunt hoger dan bij de jongens. Bij vmbo-gl/tl ligt dit percentage zelfs 15 procentpunt hoger. 


Duidelijke voorkeur voor een groot bedrijf


Ruim twee derde van de vmbo’ers (69%) wil bij een groot bedrijf werken. Dit is een opvallende uitkomst, omdat het mkb in Nederland zorgt voor 71% van de werkgelegenheid (De Staat van het MKB, 2017), en het mkb in Nederland relatief meer werknemers met een middelbaar opleidingsniveau heeft (50%) dan grote bedrijven (46%) (CBS, 2018). Deze ‘mismatch’ is mogelijk te verklaren doordat vmbo’ers nog geen goed beeld hebben van de arbeidsmarkt en niet goed weten wat een groot of klein bedrijf is.