Decanen tijdens training LOB

Masterclass Vormgeving en verankering van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)

Loop je tegen uitdagingen aan als het gaat om LOB? Heb je te maken met weinig draagvlak? Worstel je met de opdracht de visie te (her)schrijven?

Loop je tegen uitdagingen aan als het gaat om LOB? Heb je te maken met te weinig draagvlak? Worstel je met de opdracht om de visie op LOB te (her)formuleren of hebben je collega's moeite met de dagelijkse uitvoering?

Ondersteuning

Om scholen op dit vlak te ondersteunen, biedt Qompas de masterclass ‘Beleid, vormgeving en verankering van loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB)’. In deze masterclass van één dag worden praktische handvatten aangereikt voor het schrijven/aanscherpen van het LOB-beleidsplan voor uw school. En wordt er gewerkt aan het implementatieplan LOB.


Voor wie

Decanen, schoolleiders en/of portefeuillehouders LOB. Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk dat er, naast de decaan, ook iemand vanuit de schoolleiding aanwezig is. Dit zorgt voor het hoogste rendement en de juiste dynamiek.


De praktijk

De dag start met een kennismaking, waarbij op een interactieve manier wordt gekeken naar de eigen kennis op het gebied van loopbaanleren. Vervolgens komt de betekenis van loopbaanontwikkeling aan bod. Met behulp van verschillende instrumenten worden speerpunten benoemd. Vervolgens wordt concreet gekeken welke activiteiten er nodig zijn om LOB binnen de school op een (nog) hoger niveau te krijgen en een optimaal draagvlak te creëren.

Met een intervisieopdracht neemt u een ‘kijkje in de keuken’ van de andere aanwezige scholen. Natuurlijk gaat u niet de deur uit voor er vervolgstappen zijn afgesproken en u een stevige start heeft gemaakt met uw eigen activiteitenplan LOB.


Resultaten

U heeft concrete handvatten gekregen voor het benoemen van speerpunten op het gebied van LOB voor uw school. U heeft een verbeterd inzicht in de eigen ambitie op het gebied van LOB en u weet hoe u LOB beter kunt implementeren. U heeft een stap gemaakt met het schrijven van de concept-visie op LOB en (de basis van) een implementatieplan.

 

We willen de energie van vandaag vasthouden

Gepke Römer, decaan Melanchthon Kralingen

 

Datum

Schrijf je in voor de masterclass op donderdag 9 maart 2023 van 10.00 tot 16.00 uur. Bijeenkomst gaat door bij voldoende deelnemers.

 

Het was mede dankzij de kleine groep een zinvolle en goed voorbereide masterclass waarvoor een compliment

Eric Kloppers, decaan Vrije School Zutphen

 

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, coaches en beheerders.