Decanen tijdens training LOB

Masterclass Vormgeving en verankering van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)

Een belangrijk punt in de kwaliteitsagenda is dat elke school een visie heeft op LOB en het LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan. Wij helpen!

Om scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, in het voorjaar van 2018 een kwaliteitsagenda LOB opgesteld. Een belangrijk punt in de kwaliteitsagenda is dat elke school een visie heeft op LOB en het LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan.

De inspectie neemt het LOB-beleid en de praktische vormgeving daarvan mee in haar toezichtkader voor de scholen. Ook kan de inspectie in het bestuurlijk gesprek de schoolvisie op LOB aan de orde stellen als onderdeel van het stimulerend toezicht.


Ondersteuning

Om scholen hierin te ondersteunen, biedt Qompas de masterclass ‘Beleid, vormgeving en verankering van loopbaanontwikkeling en –beleid (LOB)’. In deze masterclass van één dag worden praktische handvatten aangereikt voor het schrijven van het LOB-beleidsplan voor uw school. En u maakt een begin met het schrijven van het implementatieplan LOB.


Voor wie

Decanen, directieleden en/of portefeuillehouders LOB. Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk dat er, naast de decaan, ook iemand vanuit de directie aanwezig is. Dit zorgt voor het hoogste rendement en de juiste dynamiek.


De praktijk

De dag start met een kennismaking, waarbij op een interactieve manier wordt gekeken naar de eigen kennis op het gebied van loopbaanleren. Vervolgens komt de betekenis van loopbaanontwikkeling aan bod. Met behulp van verschillende instrumenten worden speerpunten benoemd. Vervolgens wordt concreet gekeken welke activiteiten er nodig zijn om LOB binnen de school op een (nog) hoger niveau te krijgen en een breed draagvlak te creëren.

Via diverse oefeningen neemt u een ‘kijkje in de keuken’ van de andere aanwezige scholen. Natuurlijk gaat u niet de deur uit voor er vervolgstappen zijn afgesproken en u een begin heeft gemaakt met uw eigen activiteitenplan.


Resultaten

U heeft concrete handvatten gekregen voor het benoemen van speerpunten op het gebied van LOB voor uw school. U heeft een verbeterd inzicht in de eigen ambitie op het gebied van LOB en u weet hoe u LOB beter kunt implementeren. U heeft een start gemaakt met het schrijven van de concept-visie op LOB en een implementatieplan.

 

We willen de energie van vandaag vasthouden

Gepke Römer, decaan Melanchthon Kralingen

 

Praktisch

Open inschrijving. Deze bijeenkomst gaat door bij voldoende deelnemers. Omwille van de effectiviteit is de groepsgrootte maximaal 14 deelnemers/7 scholen. Informeer via de blauwe button 'Meer informatie' naar beschikbare data.

 

Het was mede dankzij de kleine groep een zinvolle en goed voorbereide masterclass zonder commerciële accenten, waarvoor een compliment

Eric Kloppers, decaan Vrije School Zutphen

 

Advies & ondersteuning bij LOB-implementatie

Talent optimaal begeleiden vraagt om meer dan een LOB-methode; de hele organisatie moet in het teken staan van LOB. Daarom biedt Qompas advies en ondersteuning om visie en draagvlak te creëren bijschoolleiding, mentoren en decanen.