jan-willem-bruil

Jan Willem Bruil

Trainer

Jan Willem Bruil, eigenaar van LOB@school en procesbegeleider bij implementatietrajecten loopbaanontwikkeling en -begeleiding onderwijs. Daarnaast trainer loopbaanreflectiegesprekken en 'intakers' en assessoren. Als 'specialist LOB' door de Qompas-Academy ingehuurd.

Vanuit eigen ervaring als docent (vmbo, mbo en hbo) gespecialiseerd in 'LOB' in al zijn facetten. Oud bestuurdslid NVS-NVL en ervaren en gewaardeerd trainer. Partner bij de stimuleringsplannen LOB van de VO-Raad en mbo-diensten. Sinds 10 jaar zelfstandig ondernemer.

Hij geeft loopbaanreflectiegesprekken, intakes mbo en hbo. Begeleiding bij verbetertrajecten LOB; 'Van bewust naar beter'.

Scholen en docenten faciliteren om, zonder grote tijdsinvestering, zich meer eigenaar- en zich zekerder te voelen bij loopbaanreflectie met de leerling/student.


'Prepare the child for the road, not the road for the child'